Продаж рідин для електронних сигарет та їх компонентів в 2021

Дана стаття буде цікава суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею рідинами для електронних сигарет. Ви дізнаєтеся правові особливості реалізації рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Визначимо статус компонентів – гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатор і нікотин. Так само, звернемо увагу на поняття “готова основа”

З січня 2021 вступили в силу норми, які регулюють виробництво і реалізацію рідин для електронних сигарет. На сьогоднішній день, абсолютно всі рідини, які використовуються в електронних сигаретах обкладаються акцизним податком. Суб’єкти господарювання зобов’язані отримати відповідні ліцензії для виробництва, оптової та роздрібної торгівлі рідинами, які використовуються в електронних сигаретах.

П 14.1.4. ст. 14 ПКУ акцизний податок визначено, як непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції);

П 14.1.145. Діючою редакцією ПКУ встановлюється, що підакцизні товари (продукція) – це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку;

Абз. 18 п.п. 14.1.212. Діючою редакцією ПКУ вказує, що реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну і рідин, які використовуються в електронних сигаретах безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків , в тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування;

п. 215.1 ст. 215 ПКУ рідини, використовувані в електронних сигаретах віднесено до підакцизних товарів, а п.п. 215.3.3-1 п. 215.1 ст. 215 Діючою редакцією ПКУ визначено код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 3824 90 97 20 (Рідини, що використовуються в електронних сигаретах) як підакцизний.

Стаття 1 Закону про митний тариф визначено, що митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України та систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеної на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Законом про зміни в інші закони внесені в Закон про митний тариф зміни у вигляді нового коду УКТ ЗЕД 3824 90 97 20 – Рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

З огляду на зазначені норми, головною підставою для оподаткування товару акцизним податком є ​​відповідність товару (продукції) з кодами УКТ ЗЕД опису: «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах».

Зазначений підхід підтримується контролюючими органами в довідковому ресурсі «ВІСНИК».

Додатково, як зазначають самі контролюючі органи при визначеності підакцизних слід не тільки код, але і на назву, і інші спеціальні закони, що регулюють зазначену діяльність.

Однак, профільних законів або технічних регламентів, що містять опис і встановлювали вимоги до електронних сигарет відсутні.

Визначення поняття рідини для електронних сигарет

Це поняття дуже абстрактним, а його конкретизація в ст. 14 Діючою редакцією ПКУ (рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах і містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях) дозволяє контролюючим органам віднести до цієї категорії практично всі, що використовуються для створення пари в електронних сигаретах і міститься, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях. Це створює велику можливість для зловживання повноваженнями контролюючим органам.

У постанові Верховного Суду України від 24 січня 2019 у справі № №803 / 1789/16 вказується, що для правильного визначення категорії продукту враховуються і документи про походження товару та правильне визначення відповідності товару кодами УКТ ЗЕД (яка має більш високий пріоритет). Також вказується, що «Відповідно до статті 83 Податкового кодексу України для посадових осіб контролюючих органів при проведенні перевірок підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом; податкова інформація; експертні висновки; судові рішення; податкові консультації, інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, що передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи ».

Стаття 201 чинній редакції ПКУ визначає що код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг є обов’язковим реквізитом податкової накладної з податку на додану вартість. Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг повністю, але не менше чотирьох перших цифри відповідного коду

Згідно ст. 67 Митного кодексу України (Документ 4495-VI Редакція від 24.10.2020, за текстом також – МКУ) Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і затверджується законом про митний тариф України. В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Відповідно до ст. 69 МКУ Товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто відносно товарів визначається коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. На вимогу посадової особи митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати всі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та / або техніко-технологічну документацію на них. У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів митний орган має право самостійно класифікувати такі товари. Під складним випадком класифікації товару розуміється випадок, коли в процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару виникають суперечності в тлумаченні положень УКТ ЗЕД, вирішення яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо. Штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та інших порушеннях, виявлених у зв’язку з неправильною класифікацією товарів, застосовуються митними органами виключно у разі, якщо прийнято митним органом рішення про класифікацію цих товарів у складному випадку було прийнято на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої їм недостовірної інформації та / або внаслідок ненадання заявником всієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, істотно вплинуло на характер цього рішення. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими. Такі рішення оприлюднюються у встановленому законодавством порядку. У разі незгоди з рішенням митного органу по класифікації товару декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це рішення у вищестоящий орган відповідно до глави 4 цього Кодексу або до суду.

З огляду на дані норми класифікації товарів за ТН ЗЕД здійснює особа, становить податкову або митну декларацію. У свою чергу, контролює здійснює контроль за такої класифікації і може самостійно визначити код задекларованого товару тільки в тому випадку, коли виявить порушення правил класифікації з боку такої особи.

Аналогічна правова позиція неодноразово висловлював Верховний Суд України, зокрема, в постановах від 3 квітня 2018 з справі № 814/1256/17, від 20 березня 2018 у справі №814 / 978/17.

Відповідно до п. 11 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та / або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг , а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та / або через програмні реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД для підакцизних товарів) , цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Тобто, продаж підакцизних товарів передбачає зазначення їх кодів при реалізації товарів через РРО.

Порушення зазначених норм, в разі їх виявлення, будуть порушенням Закону про РРО і чинної редакції Закону про регулювання.

Продаж рідин для електронних сигарет під іншим видом товарів

З огляду на викладене теоретично можливо здійснювати продаж рідин для електронних сигарет під виглядом інших товарів, з іншим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД. Однак, з таким підходом, з великою ймовірністю, а не погоджуватимуться контролюючі органи, оскільки поняття рідин для електронних сигарет ключовою ознакою визначає «сполучення в електронних сигаретах». При цьому якихось інших критеріїв для класифікації даних рідин не існує. Вирішення питання буде залежати від проведення експертиз і вирішення справ в судових органах. Тому, поки не буде сформовано який правозастосовчої практики або технічних вимог до рідин для електронних сигарет, не рекомендується здійснювати зазначені дії.

Продаж компонентів для виготовлення рідин

Зараз ми поговоримо безпосередньо про компонентах, які використовуються для виготовлення рідин для вейпа. Пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатор і нікотин – ці речовини використовують для приготування рідини. Заздалегідь скажемо, що ці продукти не є підакцизними. Другий момент, готова основа – це попередньо створена рідина, але без додавання ароматизатора. Такий продукт вже готовий до використання в електронних сигаретах, але законодавчого визначення поняття “готова основа” не передбачено.

З огляду на норму п. 215.1 ст. 215 Діючої редакції ПКУ рідини, використовувані в електронних сигаретах віднесено до підакцизних товарів, а п.п. 215.3.3-1 п. 215.1 ст. 215 Майбутній редакції ПКУ визначено код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 3824 90 97 20 (Рідини, що використовуються в електронних сигаретах) як підакцизний.

Законом про зміни в інші закони внесені в Закон про митний тариф зміни у вигляді нового коду УКТ ЗЕД 3824 90 97 20 – Рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

При цьому в Законі про митний тариф, такі товарні позиції, мають наступні коди УКТ ЗЕД:

 • пропіленгліколь (пропан-1,2-діол) – код УКТ ЗЕД 2905 32 00 00;
 • гліцерин – код УКТ ЗЕД 2905 45 00 00;
 • ароматизатори (суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які використовуються як промислова сировина для використання в харчовій промисловості) – код УКТ ЗЕД 3302 10 90 00;
 • нікотин і його солі – код УКТ ЗЕД 2939 99 00 00

Всі перераховані товари, відповідно до норм ст. 215 Майбутній редакції ПКУ не є підакцизними і не вимагають наклеювання акцизних марок для їх продажу. Дані речовини не входять до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (затверджений постановою КМУ від 6 травня 2000 року № 770). Їх оборот регулюється загальними нормами законодавства, а реалізація зазначених товарів не підпадає під ліцензування.

Готова основа – підакцизний товар?

Що стосується продажу готової основи (попередньо з’єднаних компонентів), то в даному питанні слід звернутися до основних правил інтерпретації ТН ЗЕД, затверджених Закон про митний тариф.

Які визначають, що

 • будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб відноситься також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), не зібрані або розібраного;
 • будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал або речовина відноситься також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, повністю або частково складається з цього матеріалу або речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.
 • в разі якщо згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд можна віднести до двох або більше товарних позицій, їх класифікація здійснюється наступним чином:
 • перевага віддається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Однак в разі, якщо кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші або багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними по цьому товару, навіть якщо в одній з них подається повне або точний опис цього товару;
 • суміші, багатокомпонентні продукти, що складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж в наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом або компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;
 • товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 ​​(a) або 3 (b), повинні ставитися до товарної позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, які розглядаються.

Товар, який не може бути класифікований згідно вищевказаних правил, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, найбільш подібні до тих, які розглядаються.

Для юридичних цілей класифікація товарів у підпозиціях, товарних категоріях і товарних категорій здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatіs mutandіs), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна тільки назви одного рівня деталізації . Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів та груп, якщо в контексті не обумовлено інше.

З огляду на цю класифікацію і відсутність конкретного визначення «основа для рідин для електронних сигарет» можна здійснити її класифікацію в наступному вигляді:

 • код УКТ ЗЕД 3824 90 97 90 – Готові сполучні суміші використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені: інші. Про віднесення до категорії (групи) УКТ ЗЕД 3824, вказували і контролюючі органи (http://mk.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-390081.html) і судова практика (https: // reyestr.court.gov.ua/Review/79565736)
 • код УКТ ЗЕД 3824 90 97 20 рідини, використовувані в електронних сигаретах.


У першому випадку готова основа не виступатиме підакцизним товаром, у другому буде.

Стаття 201 чинній редакції ПКУ визначає що код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг є обов’язковим реквізитом податкової накладної з податку на додану вартість. Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг повністю, але не менше чотирьох перших цифри відповідного коду

Як вже зазначалося раніше, виходячи з норм МКУ та ПКУ класифікації товарів за ТН ЗЕД здійснює особа, яка подає податкову, митну декларацію. У свою чергу, контролює здійснює контроль за такої класифікації і може самостійно визначити код задекларованого товару тільки в тому випадку, коли виявить порушення правил класифікації з боку такої особи.

Аналогічна правова позиція неодноразово висловлював Верховний Суд України, зокрема, в постановах від 3 квітня 2018 з справі № 814/1256/17, від 20 березня 2018 у справі №814 / 978/17.

При цьому слід врахувати що поняття «рідини, використовувані в електронних сигаретах» досить абстрактним, а його конкретизація в ст. 14 Дієвої редакції ПКУ (рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах і містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях) дозволяє контролюючим органам віднести до цієї категорії практично всі, що використовуються для створення пари в електронних сигаретах і міститься, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, в тому числі і основа для рідин для електронних сигарет.

Висновок

Таким чином, продаж пропиленгликоля, харчового гліцерину, нікотину та ароматизаторів не є торгівлею підакцизними товарами і може здійснюватися клієнтом безперешкодно з урахуванням загальних правил здійснення господарської діяльності.

Готова основа (попередньо об’єднані компоненти) для рідин для електронних сигарет може бути віднесена як до категорії підакцизних товарів так і не підакцизних, в залежності від класифікації банків філіями та іншими. Вирішення питання буде залежати від проведення експертиз і вирішення справ в судових органах.

Якщо суб’єкт господарювання дійсно матиме намір здійснювати продаж готової основи (попередньо з’єднаних компонентів) для рідин для електронних сигарет, документи про її походження (закупівлю) повинні бути оформлені з іншою назвою ніж «рідини, використовувані в електронних сигаретах» і кодом УКТ ЗЕД, не включений в підакцизних.

Додано: 16.03.2021
прокоментувати статтю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

На початок
Телефон
Чат
Заявка
Меню