Порядок отримання акцизних марок на рідини для електронних сигарет

Згідно з нормативно-правової бази, яка почне діяти з 01 січня 2021 року в даній статті ви дізнаєтеся який порядок закупівлі акцизних марок на рідини для електронних сигарет щодо виробників і імпортерів! Чи є обмеження або обов’язкові вимоги до кількості акцизних марок для електронних сигарет.

Регламентація діяльності із закупівлі акцизних марок для виробника або імпортера визначається в розділі VI чинній редакції ПКУ та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 “Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів” в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2020 № 1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах» (надалі по тексту – Постанова 1 251).

п. п. 212.3.1 ст. 212 чинної редакції ПКУ визначено, що реєстрація в контролюючих органах як платника податків суб’єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції), яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей про видачу такому суб’єкту відповідної ліцензії. Органи ліцензування, уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб – підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульованих ліцензій в п’ятиденний термін з дня вчинення таких дій.

Тобто, після отримання ліцензії на виробництво рідин, використовуваних в електронних сигаретах, такий суб’єкт господарювання автоматично стає платником акцизного податку та може здійснювати закупівлю марок акцизного податку.

Відповідно до ст. 15 чинної редакції Закону про регулювання, імпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, здійснюються суб’єктами господарювання (в тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності без наявності ліцензії.

Як випливає з норми п. 226.2 ст. 226 чинної редакції ПКУ наявність наклеєною в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу або ємності (упаковці) з рідиною, використовуваної в електронних сигаретах є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

З огляду на викладене та те, що початковим етапом для здійснення імпорту на митну територію України рідин, використовується в електронних сигаретах є отримання підприємством-імпортером марок акцизного податку, продаж марок акцизного податку підприємствам-імпортерам здійснюється при наявності ліцензії на оптову торгівлю. Зазначену позицію підтримують контролюючі органи.

Отже, закупівля марок акцизного податку здійснюється після отримання або ліцензії на виробництво або ліцензії на імпорт рідин, використовується в електронних сигаретах, і автоматичної постановки на облік в контролюючих органах як платник акцизного податку.

Органом що здійснює реєстрацію в якості виробника і оптового продавця рідин для електронних сигарет, по аналогії з іншими підакцизними товарами, буде безпосередньо Державна податкова служба України.

Порядок закупівлі акцизних марок для рідин використовуваних в електронних сигаретах

Після проходження даного етапу, відповідно до п. 3 Постанови 1251 підприємства-виробники та імпортери рідин, використовуваних в електронних сигаретах (надалі по тексту – покупці марок), подають засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг »(Документ 851-IV Редакція від 07.11.2018, По тексту також – Закон про електронний документообіг) і« про електронні довірчі послуги »(Документ 2155-VIII Редакція від 13.02.2020) щомісяця до 8 числа продавцеві марок акцизного податку для задоволення через два місяці потреби в марках наступну інформацію:

 • попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами;
 • реквізити платіжного документа / платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок;
 • звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.
 • Форми заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку , звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку ». Зараз зміни до цього наказу про рідин для електронних сигарет не внесені.

Продавцем марок відповідно до цього Наказом виступають Головні управління ДПС адміністративно-територіальних одиниць місця реєстрації платника (в подальшому за текстом – Продавець марок).

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт отримання засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону про електронний документообіг і Закону «Про електронні довірчі послуги» інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту (заявки та звіту), покупець марок не пізніше 10 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок таку інформацію в паперовому вигляді.

Таким чином, попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами подається в електронному вигляді до Головних управлінь ДПС адміністративно-територіальних одиниць місця реєстрації платника. І тільки в разі відсутності підтвердження отримання заявки від продавця марок -заявка подається в паперовому вигляді.

До моменту подачі заявок Покупець оплачує замовлені марки з розрахунку 0,091 гривні за одну марку на бюджетний розрахунковий рахунок продавця, (розмір плати визначено в п. 5 Постанови тисячі двісті п’ятьдесят одна). Інформація про оплату відзначається в попередній заявці.

До 18 числа місяця, в якому подано згідно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити коригування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, не перевищує визначеного в ній обсягу шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв’язку.

У разі ненадходження протягом 24 годин до Покупця марок підтвердження про факт отримання засобами електронного зв’язку в електронній формі, Покупець марок не пізніше 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок додаткову попередню заявку-розрахунок у паперовому вигляді.

Якщо останні дні терміну подання припадають на вихідний або святковий день, то останнім днем ​​терміну подачі вважається день, наступний за вихідним або святковим днем.

Отже, якщо попереднє замовлення марок потрібно збільшити, Покупець марок оплачує додатково замовлені марки то подає до 20 числа місяця в якому подано попередню заявку додаткову попередню заявку.

Після закінчення двох місяців з місяця в якому здійснено попереднє замовлення, Покупець марок звертається до Продавця марок по їх закупівлею (якщо замовлення буде здійснюватися в січні – закупівля в квітні).

Так, п. 10 Постанови тисячі двісті п’ятьдесят-один визначає, що продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі

 • заявки-розрахунку кількості марок;
 • копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення – для імпортерів.

Для виробників рідин для електронних сигарет, відповідно до п. П. 222.1.2 ст. 222 чинної редакції ПКУ сплата суми акцизного податку з рідин, які використовуються в електронних сигаретах, здійснюється протягом 15 робочих днів з дня отримання марок акцизного податку. Якщо зазначений термін припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам рідин, використовуваних в електронних сигаретах, до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки. У разі невиконання цих умов, марки за такими заявками-розрахунками виробників тютюнових виробів і виробників рідин, використовуваних в електронних сигаретах не видаються в день, в якому здійснено в повному обсязі сплату акцизного податку та штрафних санкцій, розрахованих відповідно до п. 126.2 ст. 126 чинної редакції ПКУ.

Імпортер в заявці-розрахунку зазначає дані контракту, на підставі якого буде здійснюватися закупівля від іноземного контрагента, і інформацію про пункт перетину митного кордону України відповідно до Постанови КМУ від 29 травня 2013 № 390 «Про визначення пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється переміщення підакцизних товарів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України »(поки не внесені зміни щодо рідин для електронних сигарет). Даною постановою визначається перелік окремих пунктів пропуску для автомобільного та залізничного сполучення. Для морського, річкового, поромного та повітряного сполучення можуть використовуватися будь-які пункти пропуску.

Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується ДПС. – п. 15 Постанови 1251.

Як випливає з п. 12 Постанови 1251 реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

Щодо імпортерів, то нормами п. П. 227.2, 227.3 чинній редакції ПКУ визначено, що у разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах декількома партіями в такому контракті (договорі) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі. Термін отримання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше п’яти робочих днів з дати подання документів для одержання марок акцизного податку.

Отже, при отриманні замовлених марок, основною відмінністю є порядок оплати акцизного податку (не плутати з платою за марки). Акцизний податок імпортером сплачується до моменту продажу йому марок, а виробником – протягом 15 робочих днів з дня отримання марок акцизного податку.

Згідно п. 4 Постанови 1251 марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з ДПС. Марки за поданням ДПС поставляються в примірниках або в блоках.

Зберігання акцизних марок

Зберігання марок здійснюється в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ. Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно пожежної сигналізації. При продажу марок двері приміщення повинні бути замкнені зсередини. Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється. Марки повинні зберігатися в металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються і опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов’язана забезпечувати здійснення заходів щодо їх збереження. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. – п. 7 Постанови 1251.

Передача або продаж марок іншим особам, не допускається. Винятком є, тільки п. 227.4 ст. 227 чинної редакції ПКУ, згідно з якою придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб’єктам господарювання для маркування рідин, використовуваних в електронних сигаретах, які підлягають подальшому ввезенню на митну територію України.

Як випливає з п. 20, 21 Маркування рідин, використовуваних в електронних сигаретах, здійснюється виробниками зазначеної продукції. Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), не дозволяє зняти їх з виробів без пошкодження, в тому числі під час відкупорювання (розкривання) товару, і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

Марки наклеюються на картриджі, заправні контейнери та інші ємності для рідин, використовуваних в електронних сигаретах, – таким чином, щоб марки обов’язково розривалися під час відкриття.

Невикористання або пошкоджені марки можуть бути повернуті продавцеві марок в порядку, передбаченому п. П. 25, 29 Постанови 1251.

Ввезення на митну територію підакцизних товарів

Відповідно до ст. 227 чинної редакції ПКУ, починаючи з 1 січня 2021 суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками або іншими нерезидентами контракт (договір) про постачання в Україну алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, які використовуються в електронних сигаретах мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, які використовуються в електронних сигаретах, якщо:

 • ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;
 • маркування рідини, використовувані в електронних сигаретах здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;
 • покупець марок (імпортер) подав до контролюючого органу митну декларацію, і екземпляр заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі.

У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах і / або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.

ВИСНОВОК


Провівши аналіз зазначених вище норм, можна визначити наступні порядки закупівлі марок:

Для виробника:

 1. Оформлення ліцензії на виробництво рідин, використовуваних в електронних сигаретах;
 2. Оплата вартості марок та подача попередньої заявки для замовлення марок (за 2 місяці);
 3. Подача заявки на покупку марок;
 4. Отримання марок;
 5. Сплата суми акцизного податку з рідин, які використовуються в електронних сигаретах, протягом 15 робочих днів з дня отримання марок.

Для імпортера:

 1. Оформлення ліцензії на оптову торгівлю рідинами, які використовуються в електронних сигаретах;
 2. Оплата вартості марок та подача попередньої заявки для замовлення марок (за 2 місяці);
 3. Оплата акцизного податку за партію партію товару, який буде імпортуватися і для якого замовляються марки;
 4. Подача заявки на покупку марок;
 5. Отримання марок;
 6. Передача марок іноземним суб’єктам для їх проклейки;
 7. Імпорт товарів через певний в заявці пункт пропуску через кордон.

Обов’язкового кількості закупівлі не встановлено. Вона здійснюється на розсуд покупця і за його планом по виробництву / імпорту.

Щодо обмежень при закупівлі, то зазначений перелік документів в Постанові тисячі двісті п’ятьдесят-один є вичерпними. При здійсненні закупівлі марок, слід точно дотримуватися порядок закупівлі, зберігання та використання марок.

Додано: 16.03.2021
прокоментувати статтю

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

На початок
Телефон
Чат
Заявка
Меню